Skip Navigation LinksHome > Contact
Naam LiloTaart
Straat: Oudlandweg 18
postcode: 4731 TD
Plaats: Oudenbosch
e-mail: info@lilotaart.nl
KvK nr: 20146003
BTW nr: NL1297.59.612B01
telefoon: 06-19 877 196 (alleen voor vragen over workshops. NIET voor vragen over het bestellen van taarten!
Hiervoor verwijs ik u naar: Cake4Party)

Heeft u vragen:
Naam:
Onderwerp:
Email:
Voorwaarden
Workshops gaan door bij minimaal vier deelnemers. Tenzij anders overeengekomen is het maximale aantal deelnemers acht.
De prijzen van de workshops zijn inclusief BTW en inclusief alle benodigde (werk)materialen.
Na ontvangst van uw betaling op girorekening: 1339677 t.n.v. L.J.A. Bolder-Schrijver te Oudenbosch, met vermelding van uw naam en workshop-datum, is uw deelname definitief en bevestigd. U ontvangt hierover van mij bericht per e-mail.
Workshops worden, tenzij anders vermeld of overeengekomen, gehouden op het adres dat vermeld staat bij de contactgegevens.
Voor het afmelden gelden de volgende voorwaarden:
Afmelden kan kostenloos tot 10 dagen voor de afgesproken datum van de workshop. Wanneer u zich afmeld binnen 10 dagen voor de afgesproken workshopdatum dan zal LiloTaart u, in verband met de gemaakte voorbereidings kosten, 50% van het betaalde bedrag crediteren. Wanneer u zich 5 dagen voorafgaand aan de workshop afmeldt, is er geen recht meer op restitutie. In overleg mag u voor vervanging zorgen. Indien door onvoorziene omstandigheden Lilo Taart niet in staat is de workshop te verzorgen, heeft u recht op volledige restitutie of zal in overleg met u een nieuwe datum voor de workshop worden vastgesteld.
In afwijking op bovenstaande geldt voor de Cake4Kids workshops dat na betaling (minimaal 10 dagen voor de overeengekomen datum) er geen restitutie mogelijk is, dit in verband met de gereserveerde dag en de voorbereidingskosten.
Skip Navigation LinksHome > Contact